Croquis faits à Chennai, Kochin, Varanasi, Kolkata, Mamalapuram... pendant l'hiver 2010-2011.